ERM - Segmentasyona Dayalı Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları

Uzman ve deneyimli kadrosu ile çalışan araştırmaları hizmetleri sunar
ERM - Segmentasyona Dayalı Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları

ERM - Segmentasyona Dayalı Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları Nedir?

Günümüz iş dünyasında, işgücü profilinin çeşitliliği yönetilmesi gereken en önemli iş dinamiklerinden biri haline gelmiş, insan kaynakları yönetiminde “Eşitlik”, “Tutarlılık”, “Standardizasyon” değerlerinin yerine “Adalet”, “Esneklik” ve “Kişiselleştirme”daha fazla beklenir hale gelmiştir. 

İnsan kaynakları yönetimi tıpkı pazarlama yönetimi gibi, bireyi merkeze koyan uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 

Bu araştırma modeli, çalışanların iş hayatına yönelik beklentilerinin birbirinden farklı olduğu esasına dayanır.  Çalışanların iş hayatına yönelik ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların kurum tarafından karşılanma düzeyi temel alınarak, farklı çalışan segmentleri tanımlanır; segment bazında farklılaşan vaatler ve insan kaynakları yönetimi aksiyonları belirlenir. 

 

ERM - Segmentasyona Dayalı Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları Kimler İçin Uygundur?

Yüksek sayıda beyaz yakalı çalışana sahip firmalar için uygundur.  

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  • Çalışan bağlılığı ve motivasyonu araştırmalarının belli bir rutine oturduğunu ve çalışanlar gözünde sıkıcı olmaya başladığını düşünüyor
  • Kurum performansı ve verimliliği üzerinde en yüksek etkiye sahip grupların gönülden bağlılığını artırmak istiyor
  • İnsan kaynakları yönetimi bütçenizi daha verimli kullanmayı hedefliyorsanız  

Segmentasyona Dayalı Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırması ile sizlere yardımcı olmak isteriz.

 

Hangi Yöntemleri Kullanırız?

  1. Çevrimiçi Anket: Çalışanların iş hayatından beklentilerini, önem verdikleri değerleri ve yaşam tarzı tercihlerini öğrenmeye ve bu konuda kurumu değerlendirmelerine olanak sağlayan anket uygulaması
  2. Segmentasyon Analizi ve Segment Profilleme: Kurum içinde birbirinden anlamlı derecede ayrışan segmentlerin belirlenmesi ve demografik bilgiler kullanılarak segment profilleme
  3. Check-Up ve Aksiyon Planlama: Segmentler ihtiyaçları temel alınarak kurumun işveren vaatleri ve İK politika ve uygulamalarının değerlendirilmesi ve aksiyon planlama 
  4. Takip ve Yönlendirme: Belirlenen aksiyonların hayata geçme performansı ile ilgili birebir rehberlik

Büyük beyaz yakalı organizasyonlarda önceliğin hangi gruplara verileceği ve çalışan kitlesinin alt gruplara göre sınıflandırılarak gelişim alanlarının gruba özel belirlenmesine katkı sağlar. Bunun için web tabanlı özel bir raporlama yazılımı kullanılır.

 

Farkımız

Unvan, departman, pozisyon, meslek, çalışma lokasyonu gibi alışılagelmiş gruplamalar yerine, çalışanların gerçek ihtiyaçlarına dayalı İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını tasarlar, bu sayede rekabetçi işgücü piyasasında özgün bir yer edinmenize yardımcı oluruz.   

 
BAŞLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Diğer Kantitatif Araştırma Çözümleri

Kalitatif Araştırma
AdisaPin Haberler Tüm Haberler
Başlamak için ilk adım