Örgüt İklimi Araştırmaları

Uzman ve deneyimli kadrosu ile çalışan araştırmaları hizmetleri sunar
Örgüt İklimi Araştırmaları

Örgüt İklimi Araştırmaları nedir?

Organizasyonların sürdürülebilir başarısı için kurum içinde sağlıklı bir örgüt ikliminin varlığı ön koşuldur. Bununla birlikte örgüt iklimi, performans göstergeleri gibi ölçülebilir olmayıp, kurum içindeki iş yapış biçimleri ve yönetim uygulamaları ile şekillenir.

Örgüt iklimi araştırması ile kurum bünyesindeki örgütsel iklimin mevcut durumunun anlaşılması ve beklenen iklimin yaratılabilmesine yönelik ipuçlarının yakalanabilmesi amaçlanır, bunun için söz konusu iklimi oluşturan temel bileşenlere ilişkin bilgi toplanır, iş yapış biçimleri ve yönetim uygulamaları ölçülebilir somut kriterlere dönüştürülerek değerlendirilir ve çalışan algısı yönünden örgüt ikliminin güçlü ve gelişime açık noktaları ortaya konur.

 

Örgüt İklimi Araştırmaları Kimler İçin Uygundur?

Örgüt İklim Araştırmaları özellikle kapsamlı değişim hedefleyen kurumlarda, değişim stratejilerinin doğru ve eksiksiz biçimde belirlenmesinde; bu tür bir değişim süreci geçiren kurumlarda ise yaşanan değişimin doğru bir biçimde değerlendirilmesi için uygundur.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kurum içinde planladığınız değişimin yönünü ve odağını tayin etmek, kurum içi yürütülen gelişim projelerinin sahiplenilme düzeyini yükseltmek veya kurumsal gelişim çabalarınızın geri dönüşünü artırmak istiyorsanız Örgüt İklimi Araştırması ile sizlere yardımcı olmak isteriz.

 

Örgüt İklimi Araştırmalarının Firmanıza Sağlayacağı Katkılar Nelerdir?

Kurum bünyesindeki örgütsel iklimin farklı bileşenler açısından mevcut durumunun anlaşılmasına; mevcut duruma ilişkin anlayış birliğinin güçlendirilmesine; her bir bileşenin çalışan bağlılığı ve istekliliği üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi / geliştirilmesi gereken alanların ortak akılda ortaya çıkarılmasına katkı sağlar.

 

Hangi Yöntemleri Kullanırız? 

  1. Çevrimiçi Anket :Toplam 12 boyutta örgüt ikliminin tüm çalışanlar tarafından nasıl algılandığının değerlendirilmesi
  2. Odak Gruplar: Gelişime açık noktalar üzerinden kök neden analizi
  3. Çalıştaylar:Farklı seviyelerin katılımıyla aksiyon yol haritası çıkartma
  4. Takip ve Yönlendirme :Belirlenen aksiyonların hayata geçme performansı ile ilgili birebir rehberlik
     

Farkımız 

Örgüt iklimi araştırması ile algıları ölçmekle yetinmeyip, bu sonuçları gerçek iş performansı göstergeleri ile ilişkilendirir, konu uzmanı danışmanlarımızın desteği ile doğru bulguları ve aksiyonları üretmeye odaklanırız. Aksiyonları katılımla belirleyip uygulamaların takipçisi oluruz. 
 

 

 

BAŞLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Diğer Kantitatif Araştırma Çözümleri

Kalitatif Araştırma
AdisaPin Haberler Tüm Haberler
Başlamak için ilk adım