Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları

Uzman ve deneyimli kadrosu ile çalışan araştırmaları hizmetleri sunar
Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları Nedir?

İş dünyasının belirsiz, değişken ve rekabet anlamında gün geçtikçe zorlaşan koşullarında, ayakta kalmanın ve sürdürülebilir başarının en önemli unsurlarından biri yüksek çalışan bağlılığı ve motivasyonu olarak görünmektedir. Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu düzenli olarak ölçen, bu alandaki iyileştirmelere zaman, emek ve bütçe ayıran ve her koşulda bu çalışmaları devam ettiren  kurumlar gerek faaliyet gösterdiği pazarda gerekse de işgücü pazarında fark yaratmaktadır.

Bu araştırma modelinde, çalışan bağlılığı ve motivasyonuna yönelik ana göstergeler ve bağlılığı etkileyen 14 farklı boyut üzerinden çalışanların memnuniyeti detaylı şekilde ölçülür. Farklı kırılımlarda yapılan raporlamalar ve konu uzmanı kıdemli danışman kadromuzun değerlendirmeleri ile güçlü ve gelişime açık yönler detaylıca irdelenir ve iyileştirme yol haritası oluşturulur. 

 

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları Kimler İçin Uygundur?

Yüksek çalışan turnover’ı olan ve iş sonuçlarının verimsiz olduğu şirketlerde mevcut durumu anlamak ve gelişim alanlarını belirleyerek aksiyon almak isteyen şirketler için uygundur.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  • Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu her boyutuyla ölçmek ve farklı grupların bağlılık ve motivasyonunun nasıl ayrıştığını anlamak
  • Bağlılık ve motivasyon üzerinde en fazla etkili olan konuları görüp önceliklendirebilmek
  • Kurumun iş performansı ve insan kaynağı yönetimi göstergeleri ile ilişki kurarak sonuçları yorumlamak
  • Araştırma ile yetinmeyip, iyileştirme aksiyonlarının neler olabileceği ve nasıl hayata geçirilebileceği konusunda da rehberlik almak istiyorsanız 

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyon Araştırma Modelimiz ile sizlere yardımcı olmak isteriz.

 

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmalarının Firmanıza Sağlayacağı Katkılar Nelerdir?

Çalışanların sadece düşük memnuniyete sahip olduğu konular üzerine eğilmek yerine, düşük memnuniyetin yanı sıra bağlılık ve motivasyona etkisi yüksek olan konular belirlenerek hazırlanan gelişim alanları ve aksiyon planları, kurumun kaynaklarını en doğru gelişim alanlarına yönlendirmesini sağlar.

 

Hangi Yöntemleri Kullanırız?

  • Çevrimiçi Anket :14 boyut üzerinden bağlılık ve motivasyon sonuç göstergelerinin değerlendirilmesini sağlayan anket uygulaması
  • İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi Göstergeleri İle İlişkilendirme:Araştırma sonuçları ile gerçek veriye dayalı performans ve verimlilik göstergelerinin ilişkilendirilmesi
  • Analiz ve Raporlama: Bağlılık ve motivasyon düzeyine yönelik güçlü ve gelişime açık alanların ileri analiz yöntemleri ile ortaya çıkartılması, bağlılık, motivasyon, sürdürülebilirlik, liderlik vb endekslerin hazırlanması ve benchmarklarla karşılaştırılması
  • Odak Grup  :Gelişim alanlarının odak grup çalışmaları ile irdelenmesi ve somut aksiyon yol haritalarının çıkartılması
  • Takip ve Yönlendirme :Belirlenen aksiyonların hayata geçme performansı ile ilgili birebir rehberlik

 

Farkımız

Algıya dayalı araştırma sonuçlarıyla yetinmeyiz, araştırmayı gerçek verilerle ve ileri analiz yöntemleriyle destekleyerek doğru bulgulara ulaşmanızı sağlarız.

Sektörel ve konu bazlı uzmanlaşmış deneyimli danışman kadromuzun yönettiği odak gruplarla iyileştirme aksiyonlarını sahiplendirmenize ve hayata geçirmenize yardımcı oluruz. 

 

BAŞLAMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Diğer Kantitatif Araştırma Çözümleri

Kalitatif Araştırma
AdisaPin Haberler Tüm Haberler
Başlamak için ilk adım